วิทยุเสียงกฎแห่งกรรม

posted on 23 Aug 2007 01:54 by bannpeeploy in buddhism

 

วิทยุเสียงแห่งธรรม บ้านพี่พลอย

รวบรวมเทปบันทึกเสียงประสบการณ์ทางวิญญาณ ตายและฟื้น และกฎแห่งกรรมอื่นๆ

 พลอยจ๋าขอเชิญรับฟังประสบการณ์ตรงทางวิญญาณ

 จากวิทยุเสียงแห่งธรรมเครื่องนี้กันนะค่ะ

พลอยจ๋าขอเชิญทุกท่านฟังเสียงเทปบันทึกการบรรยายกฎแห่งกรรม ชีวิตหลังความตายซึ่งรวบรวมเรื่องของกฎแห่งกรรมไว้หลายเรื่อง ทั้งเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาล และเหตุการณ์ในปัจจุบัน พิสูจน์ได้ด้วยมีชื่อของบุคคลที่ยังมีชีวิตจริงร่วมยืนยันความจริงนี้ด้วยนะค่ะ การฟังเสียงกฎแห่งกรรมนี้มีประโยชน์มากค่ะ เราสามารถฟังและใช้วิจารณาณประกอบเพื่อสร้างหิริโปตัปปะ ให้เกิดความละอาย เกรงกลัวต่อปาปกรรม จะได้มีสติและยับยั้งใจได้ ยามเมื่อต้องเผชิญหน้ากับภาวะแห่งกรรมนั้นเองนะค่ะ พลอยจ๋าขออนุโมทนาบุญร่วมกับทุกท่านที่คลิ๊กเข้ามาฟังกฎแห่งกรรม ในวิทยุเสียงแห่งธรรม เครื่องนี้กันด้วยนะค่ะ

                วิทยุเสียงกฎแห่งกรรมบ้านพี่พลอย

       กฎแห่งกรรม ชุดรวมเรื่อง  "ไปทัวร์นรก"

       ตายแล้วไปไหน (1) โดยพันเอกเสนาะ จินตรัตน์

       ตายแล้วไปไหน (2) โดยพันเอกเสนาะ จินตรัตน์

       ตกตึกตายแล้วฟื้น ท่องนรกพบยมทูต โดยคุณพัชรินทร์ บูรีจิตตินันท์

       ระลึกชาติ  โดยท่านเจ้าคุณพระเทพสุทธาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณ์

       กฎแห่งกรรม โดยคุณสนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน (1)

       กฎแห่งกรรม โดยคุณสนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน (2)

       กฎแห่งกรรม โดยคุณสนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน (3)

       กฎแห่งกรรม โดยคุณสนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน (4)

       กฎแห่งกรรม โดยคุณสนธิชัย ทวีโชคทรัพย์สิน (5)

       จิตวิญญาณและโรคที่ถูกกระทำ โดยนายแพทย์สมพนธ์ บุณยคุปต์ (1)

       จิตวิญญาณและโรคที่ถูกกระทำ โดยนายแพทย์สมพนธ์ บุณยคุปต์ (2)

  

   

 ด้วยรัก/จากใจ..พลอยจ๋า

 

ชื่อเพลง "ทุ่งฝั่งโน้น" ศิลปิน คุณยุพิน แพรทอง อัลบั้ม แผ่นพลิ้ว เพลงธรรมนำสุข

โค้ดเพลง http://www.dhammajak2.net/music/wma/sound2/012_sound.wma

Comment

Comment:

Tweet

Recommend