ตู้พระไตรปิฏกบ้านพี่พลอย

รวบรวมเรื่องพุทธประวัติ และนิทานชาดก

  สนใจเลือกรับฟังตอนอื่น  คลิ๊กที่นี้คะ

เสียงแห่งธรรม พุทธประวัติ ตอนที่ 9

พุทธวัตรในระหว่างที่พระพุทธเจ้าจำพรรษาอยู่

ด้วยรัก/จากใจ..พลอยจ๋าคะ

Tags: audio, buddhism, story

Comment

Comment:

Tweet

Recommend