ตู้พระไตรปิฎก

posted on 17 Jul 2007 23:19 by bannpeeploy in buddhism

พระบรมสารีริกธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย กรุงนิวเดลลี ประเทศอินเดีย

สวัสดีคะทุกท่านๆ ที่แวะเข้ามาหาความรู้กันใน "ตู้พระไตรปิฏกบ้านพี่พลอย" พลอยจ๋าได้เรียบเรียง พุทธพระประวัติ รวมถึงคำสั่งสอนทั้งในแบบนิทานชาดก ทศชาติทั้ง 10 และยังมีพุทธประวัติของพระอัครสาวกองค์อื่นๆ อีกนะคะ โดยทุกเรื่องจะประกอบด้วยเนื้อเรื่องทั้งตัวอักษร และระบบเสียงออดิโอ ซึ่งสนุกสนานและชวนติดตามมากๆ ถือเป็นการรวมเผยแพร่พระพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะ ให้พวกเราทุกท่านมีความรู้และเข้าใจมากขึ้น

พลอยจ๋าขอให้ทุกท่านมีความสุข อิ่มเอมใจ อยู่ในตู้พระไตรปิฏกบ้านพี่พลอยนะคะ เชิญเลือกรับฟังบุญกันได้ตามอัธยาศัย ตามหัวข้อเรื่องด้านล่างนี้ได้เลยคะ

ณ วันนี้ใน "ตู้พระไตรปิฎกบ้านพี่พลอย" มีเสียงแห่งธรรมอยู่ 25 เรื่องแล้วคะ

     พุทธประวัติ ; เจ้าชายสิทธัตถะ  

.
               พุทธประวัติ ตอนที่ 1 กำเนิดเจ้าชายสิทธัตถะ

                พุทธประวัติ ตอนที่ 2 การอภิเสกสมรสเจ้าชายสิทธัตถะ-เจ้าหญิงยโสธรา

                พุทธประวัติ ตอนที่ 3 เจ้าชายสิทธัตถะพบเทวทูตทั้ง 4 ตัดสินใจออกผนวช

                พุทธประวัติ ตอนที่ 4 บำเพ็ญเพียร แสวงหาความหลุดพ้น

                พุทธประวัติ ตอนที่ 5 ค้นพบทางสายกลาง ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

                พุทธประวัติ ตอนที่ 6 เผยแพร่ธรรม โปรดปัจวัญคีย์ทั้ง 5

                พุทธประวัติ ตอนที่ 7 โปรดพระประยูรญาติ

                พุทธประวัติ ตอนที่ 8 ภิกษุณีองค์แรกพระนางปชาบดีโคตมี

                พุทธประวัติ ตอนที่ 9 การเผยแพร่พระธรรมใน 45 พรรษา

                พุทธประวัติ ตอนที่ 10 การปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

.

                นิทานชาดก 10 พระชาติ ก่อนตรัสรู้

                พระชาติที่ 1 พระเตมีย์ใบ้ ตอนที่ 1

                พระชาติที่ 1 พระเตมีย์ใบ้ ตอนที่2

                พระชาติที่ 2 พระมหาชนก

                พระชาติที่ 3 พระสุวรรณสาม

                พระชาติที่ 4 พระเนมิราช

                พระชาติที่ 5 พระมโหสถ

                พระชาติที่ 6 พระภูริทัต ตอนที่ 1

                พระชาติที่ 6 พระภูริทัต ตอนที่ 2

                พระชาติที่ 7 พระจันทกุมาร

                พระชาติที่ 8 พระพรหมนารถ

                พระชาติที่ 9 พระวิฑูตบัณฑิต ตอนที่ 1

                พระชาติที่ 9 พระวิฑูตบัณฑิต ตอนที่ 2