อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรม

 

จากหนังสือกฏแห่งกรรมเล่มที่ ๗ ภาคธรรมบรรยาย-ธรรมปฏิบัติ เรื่อง คติกรรมฐาน หน้า ๓๐๓ - ๓๐๔

 

๑. มีวินัยในตัวเอง 3 ประการคือ

 

·๑ รู้จักระวังตัว

 

·๒ รู้จักควบคุมตัวได้

 

·๓ รู้จักเชื่อฟังผู้ใหญ่ ถ้าเป็นเด็กจะไม่เถียงผู้ใหญ่

 

๒. มีกิจนิสัย ๔ ประการ

 

·๑ ขยันไม่จับจด รักงาน สู้งาน

 

·๒ ประหยัด รู้จักใช้ชีวิตและทรัพย์สินอย่างถูกต้องและคุ้มค่า

 

·๓ พัฒนา รู้จักพัฒนาตัวเอง และอาชีพให้ดีขึ้น

 

·๔ สามัคคี รักครอบครัว รักหมู่คณะ และรักประเทศชาติ

 

๓. มีลักษณะนิสัย ๔ ประการ

 

·๑ มีสัมมาคารวะ

 

·๒ อุตสาหะพยายาม

 

·๓ ปฏิบัติตามระเบียบวินัย

 

·๔ รู้จักเด็ก รู้จักผู้ใหญ่ วางตัวได้เหมาะสม

 

๔. มีความรู้คู่กับคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ๔ ประการได้

 

·๑ รู้จักคิด

 

·๒ รู้จักปรับตัว

 

·๓ รู้จักแก้ปัญหา

 

·๔ มีทักษะในการทำงานและค่านิยมที่ดีงามในอนาคต เจ้านายทิ้งลูกน้องไม่ได้ ลูกน้องทิ้งเจ้านายไม่ได้ เข้าหลักที่ว่า ผู้ใหญ่ดึง ผู้น้อยดัน คนเสมอกันจะได้อุปถัมภ์ค้ำจุนต่อไป

 

๕. อานิสงส์ในการเดินจงกรม

 

·๑. อดทนต่อการเดินทางไกล

 

·๒. อดทนต่อความเพียร

 

·๓. มีอาพาธน้อย

 

·๔. ย่อยอาหารได้ดี

 

·๕. สมาธิที่ได้ขณะเดินตั้งอยู่ได้นาน (ในปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย เล่ม ๓๒)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้วยรัก/จากใจ..พลอยจ๋า

 

พลอยจ๋ารวบรวมวิธีปฏิบัติธรรมไว้เยอะเลยคะ ... มีลิงค์วีดีโอ สอนด้วยนะคะ

 

หรือ คลิ๊ก http://bannpeeploy.exteen.com/category-milkyway ก็ได้คะ

 

สนใจอยากปฎิบัติธรรม ศึกษาได้ในหัวข้อ milkyway มิลกี้เวย์ นะคะ

http://www.dhammajak2.net/music/mp3/sound1/sound027.mp3

Comment

Comment:

Tweet